Het Erasmus Paviljoen (Theater en ontmoetingsplek op de Campus Erasmus Universiteit)

Horeca, concept ontwikkeling en implementatie

De ontwikkeling, realisatie en implementatie van het gastvrijheidsconcept. Het eerste jaar van de exploitatie de directiefunctie ingevuld.

Stefan Prins, Project architect Pow-erhouse Company: Met de know-how van Ruben op het gebied van exploitatie en horeca is het Erasmus Paviljoen echt een bruisend hart geworden! Tijdens het ontwerp- en bouw-proces hield hij altijd rekening met de verschillende belangen van architecten, adviseurs en opdracht-gever. Hierdoor werden er echt goede oplossingen bedacht die een bijdrage leverden aan het totaal-concept van het gebouw. Zijn vrien-delijke karakter en enthousiasme maken het ontzettend prettig om met Ruben samen to werken.

Bouwfase

In gebruik