Fenix Food Factory (Rotterdamse versmarkt)

Horeca, concept ontwikkeling en implementatie

Invulling gegeven aan de interim directiefunctie. Een visiedocument ‘verscherping identiteit’ opgesteld. Het visiedocument vormt de basis voor verdere ontwikkeling(en) van de exploitatie.

Vraag

De bedrijsvoering van deze Rotterdamse versmarkt verder mogen ontwikkelen.

Actie

Opzet van een centrale ondersteuning op het gebied van facilitaire zaken, marketing en programma.</p><p>In samenwerking met Vincent Luyendijk, een zogenaamde ingrediëntensessie gehouden met als doel identiteit te verscherpen. Het eindproduct was een visiedocument met scenario’s voor de verdere ontwikkeling van de Food Factory.

Fenix Food Factory buiten Jackaroo
fenix food factory 2